DPU

158 titler

Alle bøger

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær
januar 27, 2021

Teoretisk arbejdspapir: Analysemodel til scoring af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard
januar 4, 2021

Manual for analytisk kodning af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard
januar 4, 2021

Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin

Kristine Kabel, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, Ulf Dalvad Berthelsen
januar 4, 2021

Pædagogik på Kanten: En rapport

Karen Bjerg Petersen , Frans Ørsted Andersen , Daniel Wilson, Maj Sofie Rasmussen, Toke Lund-Laursen, Susanne Jespersen , Esben Klange, Cathrine Bonderup
januar 23, 2020

Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber

Jeppe Bundsgaard, Svend Kreiner
april 4, 2019

Etik i ældreplejen

Dorthe Brix
april 3, 2019

Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud

Lone Svinth, Charlotte Ringsmose
marts 22, 2019

Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser

Lejf Moos; Merete Storgaard, Klaus Kasper Kofod, Anna Kathrine Frørup, Anne Larson, Pia Cort, Lise Degn, Josefine Kierk, Marlene Nielsen, Tina Sommer
februar 25, 2019

Unge udsatte mødre og deres små børn

Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund
juni 27, 2018

Esbjergakademiet 2017: Videnskabelig rapport på baggrund af følgeforskning

Frans Ørsted Andersen, Daniel Wilson, Esben Klange, Rune Müller Kristensen
maj 2, 2018

Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors, Jan Merok Paulsen
november 28, 2016

Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza
november 22, 2016

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard
marts 1, 2016

Pædagogisk Psykologisk Uddannelsesrådgivning

Anders Dræby Sørensen
januar 5, 2016

Using facilitated study groups to improve student retention

Hanne Kirstine Adriansen, Lene Møller Madsen
december 14, 2015

Placing knowledge: mobility in internationalised higher education

Hanne Kirstine Adriansen, Karen Valentin, Gritt B Nielsen
december 14, 2015

Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?

Kirsten Elisa Petersen, Bente Jensen, Jakob Haahr-Pedersen
oktober 6, 2015

Bourdieu-notatet

Niels Rosendal Jensen
oktober 6, 2015

Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme

Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen, Karsten Schnack
oktober 2, 2015

Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci
oktober 2, 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi
oktober 2, 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Bente Jensen; Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm
oktober 2, 2015

Børns rum og bevægelse på Vesterbro

Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck, Venka Simovska
oktober 2, 2015

Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse

Niels Rosendal Jensen, Jesper Boding, Christian Christrup Kjeldsen
oktober 1, 2015

Selvfølgelige forventninger: – Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Søren Langager
september 30, 2015

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Trine Kløveager Nielsen, Kasper Steenberg, Stinna Vestergaard
september 30, 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard, Susan Tetler
september 29, 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard
september 25, 2015

Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere

Beatrice Schindler Rangvid, Mikkel Lynggaard
september 25, 2015

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard
september 25, 2015

Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen
september 25, 2015

Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre
september 25, 2015

Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Lotte Hedegaard‐Sørensen, Søren Langager
september 25, 2015

Fortrolige voksne i de unges liv

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen
september 23, 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard
september 23, 2015

Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen
september 23, 2015