Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)

198 titler

Alle bøger

Forsiden viser forfatterne, titlen samt AU's logo. Baggrunden viser et billede af en snedækket skov.

Problemets politik: En forskningsbaseret antologi om Carol Bacchis poststrukturalistiske policy- og interviewanalyse i pædagogik og uddannelse

Tine Fristrup, Pia Seidler Cort, Anne Larson, Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus , Jens Erik Kristensen (Bindredaktør); Miriam Madsen, Ilyas Dreyer, Oskar Guldbæk Holgersen, Johanna Mufic, Tanja Steen-Andersen (Kapitelforfatter)
17 januar 2024
Forside til tekst

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær (Forfatter)
21 december 2023
Rapportens forside viser forfatterne, titlen samt Aarhus Universitets logo. Et baggrundsbillede viser en pige i et klasseværelse.

Forskningsprojekt Exploring School Culture. Afslutningsrapport

David Reimer, Emil Smith, Ida Gran Andersen , Bent Sortkær (Forfatter)
20 december 2023
Forside

Festskrift til en idéhistorisk opdrager – og opdager : Til Jens Erik Kristensen efter 40 år i universitetets tjeneste

Stefan Hermann , Claus Holm (Bindredaktør); Jørgen Øllgaard , Henrik Kaare Nielsen, Hans Hauge, Søren Christensen, Mikkel Thorup, Sverre Raffnsøe, Frederik Stjernfelt, Søren Gosvig Olesen , Jonas Lieberkind, Hans Fink, Ning de Coninck-Smith, Ove Korsgaard, Steen Nepper Larsen, Philip Larsen , Hanne Knudsen, Lars Geer Hammershøj, Herner Sæverot (Kapitelforfatter)
5 december 2023
Forside, foto af violin

Evalueringsrapport. Steiner HF

Niels Rosendal, Malene Engsig Brodersen , Naya Hansen (Forfatter)
8 november 2023
Forside for rapporten: Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken

Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken : Fritidspædagogikkens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og livsmuligheder

Kirsten Elisa Petersen, Pernelle Rose, Sebastian Damkjær-Ohlsen , Jennifer Duncan-Bendix (Forfatter)
2 juni 2023
Forside til tekst

Evalueringsrapport. Steiner HF

Niels Rosendal Jensen , Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
22 maj 2023
Forside for publikationen: En socialpolitisk tendens? Festskrift for Søren Langager

En socialpædagogisk tendens? : Festskrift til Søren Langager

Niels Rosendal Jensen , Christian Sandbjerg Hansen (Bindredaktør)
16 februar 2023

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær (Forfatter)
27 januar 2021

Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin

Kristine Kabel, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, Ulf Dalvad Berthelsen (Forfatter)
4 januar 2021

Manual for analytisk kodning af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard (Forfatter)
4 januar 2021

Teoretisk arbejdspapir: Analysemodel til scoring af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard (Forfatter)
4 januar 2021

Pædagogik på Kanten: En rapport

Karen Bjerg Petersen , Frans Ørsted Andersen , Daniel Wilson, Maj Sofie Rasmussen, Toke Lund-Laursen, Susanne Jespersen , Esben Klange, Cathrine Bonderup (Forfatter)
23 januar 2020

Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder

Kirsten Elisa Petersen, Lotte Hedegaard Sørensen, Trine Elisabeth Møbius Sørensen , Lars Ladefoged (Forfatter)
28 oktober 2019

Strategies in Single-Digit Addition: Patterns and Perspectives

Pernille Bødtker Sunde (Forfatter)
25 oktober 2019

Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber

Jeppe Bundsgaard, Svend Kreiner (Forfatter)
4 april 2019

Etik i ældreplejen

Dorthe Brix (Forfatter)
3 april 2019

Virkningsfuldt Pædagogisk Arbejde i Dagtilbud

Lone Svinth, Charlotte Ringsmose (Forfatter)
22 marts 2019

Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser

Lejf Moos (Forfatter); Merete Storgaard, Klaus Kasper Kofod, Anna Kathrine Frørup, Anne Larson, Pia Cort, Lise Degn, Josefine Kierk, Marlene Nielsen, Tina Sommer (Kapitelforfatter)
25 februar 2019

EMPOWER4U: Fra udsat anbragt til egen tilværelse

Mette Marie Ledertoug (Forfatter)
2 juli 2018

Unge udsatte mødre og deres små børn

Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund (Forfatter)
27 juni 2018

Betydningen af sundhedsplejens ekstra tilrettelagte indsatser for små børn og deres forældre

Kirsten Elisa Petersen, Kornelia Kraglund, Lars Ladefoged (Forfatter)
12 marts 2018

Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Jesper Bremholm, Uffe Thomas Jankvist, Ulf Dalvad Berthelsen, Finn Holst (Forfatter)
2 oktober 2017

Stoisk ro: Stoicismens genkomst i det 21. århundrede

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
16 august 2017

Efter BZ: Farvel til ungdomsoprøret

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
7 august 2017

Vågendrøm: Mellem filosofi og psykologi

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
7 august 2017

Pædagogikken som livskunst og livslang aflæring

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
2 august 2017

Filosofisk terapi

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
22 marts 2017

Cross-over: Bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet

Line Lerche Mørck, Tina Wilchen Christensen (Forfatter)
3 februar 2017

Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors, Jan Merok Paulsen (Bindredaktør)
28 november 2016

Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza (Forfatter)
22 november 2016

Navigating in Higher Education – NiHE: Et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen

Hanne Balsby Thingholm, David Reimer, Tina Bering Keiding, Jane Lisbeth Due, Emil Smith (Forfatter)
2 november 2016

Samtaletræning i triader i terapi, rådgivning og vejledning

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
27 oktober 2016

Nationale test: Danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden

Jeppe Bundsgaard, Morten Rasmus Puck (Forfatter)
14 september 2016

Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard (Forfatter)
2 september 2016

Litteraturstudie om intensive læringsforløb

Anja Bondebjerg, Camilla Brørup Dyssegaard, Hanna Bjørnøy Sommersel, Stinna Vestergaard (Forfatter)
1 marts 2016

Filosofisk helbredelse: Perspektiver i eksistentiel psykologi og terapi

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
19 februar 2016

Life-history interviews: On using a time line

Hanne Kirstine Adriansen (Forfatter)
14 december 2015

Using facilitated study groups to improve student retention

Hanne Kirstine Adriansen, Lene Møller Madsen (Forfatter)
14 december 2015

Placing knowledge: mobility in internationalised higher education

Hanne Kirstine Adriansen, Karen Valentin, Gritt B Nielsen (Forfatter)
14 december 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2015

Niels Egelund, Camilla Brørup Dyssegaard, Siddhartha Baviskar, Christopher J. de Montgomery (Forfatter)
7 december 2015

Pædagogiske læreplaner – og nye muligheder?

Kirsten Elisa Petersen, Bente Jensen, Jakob Haahr-Pedersen (Forfatter)
6 oktober 2015

Børns rum og bevægelse på Vesterbro

Birgitte Justiniano, Christina K. Albeck, Venka Simovska (Forfatter)
2 oktober 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram.: Statusrapport 2. Baseline. VIDA-forskningsserien 2011:03

Bente Jensen (Bindredaktør); Ulrik Brandi, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Gunnar Hellmund, Anders Holm (Forfatter)
2 oktober 2015

Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram: Statusrapport 1. Design og metode. VIDA-forskningsserien 2011:01

Bente Jensen, Anders Holm, Camilla Wang, Dorte Kousholt, Ib Ravn, Michael Søgaard Larsen, Ove Steiner Rasmussen, Peter Berliner, Thomas Yung Andersen, Ulrik Brandi (Forfatter)
2 oktober 2015

Action competence, Conflicting interests and Environmental education: The MUVIN Programme

Søren Breiting, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen, Karsten Schnack (Forfatter)
2 oktober 2015

Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. En forskningskortlægning: VIDA-Forskningsserien, 2011:02

Michael Søgaard Larsen, Anne Bang-Olsen, Peter Berliner, Hanna Bjørnøy Sommersel, Anne Grosen Pedersen, Anders Holm, Bente Jensen, Rune Müller Kristensen, Niels Ploug, Neriman Tiftikci (Forfatter)
2 oktober 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard (Forfatter)
1 oktober 2015

Mere viden om diagnoser

Tine Basse Fisker (Forfatter)
30 september 2015

Vejledning og kompetenceafklaring i danske fængsler ‐ eksempler og anbefalinger

Rie Thomsen, Charlotte Mathiassen, Bjarne Wahlgren (Forfatter)
30 september 2015

Projekt KvaliKomBo – portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik

Klaus Kasper Kofod, Annemarie Højmark, Søren Langager (Forfatter)
30 september 2015

Selvfølgelige forventninger: – Fontænehusene som psykosocial rehabiliteringsmodel

Annemarie Højmark, Niels Rosendal Jensen, Søren Langager (Forfatter)
30 september 2015

Man skal jo ikke spilde børns tid: Evaluering af projektet "Tidlig forebyggende indsats i Valby"

Tine Basse Fisker, Rebecca Finberg Rasch (Forfatter)
30 september 2015

Virkningsfuld undervisning, praktik og vejledning på erhvervsuddannelserne: En forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Trine Kløveager Nielsen, Kasper Steenberg, Stinna Vestergaard (Forfatter)
30 september 2015

Staff supported parental involvement in effective early interventions for at-risk children – a systematic research review: VIDA research series 2013:01

Michael Søgaard Larsen, Anders Holm, Bente Jensen, Niels Plough, Peter Berliner (Forfatter)
29 september 2015

Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013

Siddhartha Baviskar, Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Mette Lausten, Mikkel Lynggaard, Susan Tetler (Forfatter)
29 september 2015

Specialskoleelevers resultater ved skolegangens afslutning og fem år senere

Beatrice Schindler Rangvid, Mikkel Lynggaard (Forfatter)
25 september 2015

Socialpædagogisk arbejde med små børn anbragt på døgninstitution

Kirsten Elisa Petersen (Forfatter)
25 september 2015

Organisationsudvikling og socialpædagogisk praksis i bo‐ og dagtilbud for voksne udviklingshæmmede.

Klaus Kasper Kofod, Niels Rosendal Jensen (Forfatter)
25 september 2015

Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

Kirsten Elisa Petersen, Lars Ladefoged (Forfatter)
25 september 2015

Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Camilla Brørup Dyssegaard, Michael Søgaard Larsen (Forfatter)
25 september 2015

Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik i 5. klasse – med fokus på elever med særlige behov: Vol. 1

Kirsten Baltzer, Susan Tetler, Hilde Ulvseth, Søren Langager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne‐Hansen, Dorte Østergren‐Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard (Forfatter)
25 september 2015

Kvalitet i specialskoler

Niels Egelund (Forfatter)
25 september 2015

Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Jette Kofoed, Peter Allerup, Jane Larsen, André Torre (Forfatter)
25 september 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i de gymnasiale uddannelser

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard (Forfatter)
25 september 2015

Samarbejdets kunst: ‐ Arbejdsfællesskaber og samarbejdsrelationer på specialskoler

Lotte Hedegaard‐Sørensen, Søren Langager (Forfatter)
25 september 2015

Fortrolige voksne i de unges liv

Helle Rabøl Hansen, Ditte Winther‐Lindqvist, Jens Christian Nielsen (Forfatter)
23 september 2015

Lokale partnerskaber for udsatte unge – på tværs af produktionsskole, virksomheder og civilsamfund

Line Lerche Mørck, Charlotte Johannsen, Karina Byskov Kristensen, David Roberto Andreasen, Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
23 september 2015

Forskningskortlægning af håndterbare forhold til gavn for fastholdelse, øget optag og forbedrede resultater i erhvervsuddannelserne

Camilla Brørup Dyssegaard, Jesper de Hemmer Egeberg, Kasper Steenberg, Neriman Tiftikci, Stinna Vestergaard (Forfatter)
23 september 2015

Daginstitutionens betydning for udsatte børn og deres familier i ghetto‐lignende boligområder

Niels Rosendal Jensen, Kirsten Elisa Petersen, Anne Knude Wind (Forfatter)
22 september 2015