Håbet er lysegrønt: – Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud

Authors

Uffe Ladefoged

Synopsis

Motivationen til denne bog udspringer af en interesse for det socialpsykiatriske botilbuds funktion, eller mere præcist den udvikling som borgeren, som et menneske med en eller flere diagnosticerede sindslidelser, oplever på socialpsykiatriske botilbud. Hvordan assisterer personalet borgeren, hvordan tager borgeren imod assistancen og endelig, hvad nytte har det?

Cover for Håbet er lysegrønt: – Et casestudie i hvordan recovery‐orienteret rehabilitering skaber borgerens muligheder for at komme sig på et socialpsykiatrisk botilbud
Published
September 25, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978‐87‐7684‐807‐1
doi
10.7146/aul.27.41