Det er, som om man er med i bogen: - Når elever sanser litterære steder

Forfattere

Pernille Damm Pjedsted
Tidligere ph.d. studerende

Synopsis

Med afsæt i erfaringsorienteret undervisning, inspireret af Deweys holistiske og pragmatiske tilgang til viden, bidrager denne ph.d.-afhandling med en anden måde at læse tekster på i skolen. Bidraget er en stedorienteret litteraturtilgang, hvis særegenhed består i, at elever skal opleve de steder, der har betydning for indholdet i de tekster, de læser. Eksempelvis læser eleverne i nærværende forløb om en dreng, der flygter ud i en skov og overnatter under åben himmel, hvorfor eleverne ligeledes overnatter i en skov under åben himmel, mens de læser i teksten. Dette sker med den forventning, at teksten derved læses med hele kroppen. I forbindelse med at konkretisere den stedorienterede litteraturtilgang, er der udviklet et didaktisk design, som er materialiseret i et undervisningsforløb og forankret i litteraturdidaktiske perspektiver. Disse perspektiver værdsætter undervisning, der i transaktioner mellem elever, tekster og steder intenderer at overskride kognitive/efferente og affektive forståelser af læsninger. Tilgangen er i særdeleshed inspireret af Anne-Marie Mais historiske perspektiver på sted og litteratur, samt en forståelse af stedet som en begivenhed. Endvidere en forståelse af, at stedet som begivenhed kan give eleverne nogle handlemuligheder, affordances, i kraft af den kombinerede læse- og stedoplevelse, hvilket kan bidrage til orther-oriented perspective-taking.

Downloads

Publiceret

9 april 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-498-3