Pædagogikkens politiske idéhistorie - Vol. 1: Jean-Jacques Rousseau, N. F. S. Grundtvig og Friedrich Nietzsche om statens rolle i opdragelse og dannelse

Forfattere

Anders Dræby Sørensen

Nøgleord:

Stat, opdragelse, dannelse, Pædagogikkens idéhistorie, Statens idéhistorie

Synopsis

Ved overgangen til vores moderne tidsalder bliver der knytter en række nye forbindelser mellem udviklingen af den moderne stat og borgernes opdragelse og dannelse. Eller med andre ord bliver det både et filosofisk og politisk spørgsmål, hvorvidt og i givet fald hvordan staten har en rolle i opdragelsen og dannelsen af dens borgere.

Denne bog giver et indblik i denne diskussion, som den ser ud blandt nogle centrale pædagogiske tænkere i perioden omkring etableringen af den moderne stat. Bogen indeholder i den forbindelse nogle tekstnære og idéhistoriske læsninger af tre centrale hovedværker inden for pædagogikkens politiske idéhistorie. Det drejer sig om den franske filosof Jean-Jacques Rousseaus værk Afhandling om den politiske økonomi fra 1755, den danske teolog Nikolai Frederik Severin Grundtvigs tekstudkast Statsmæssig Oplysning fra 1834 og endelig den tyske filosof Friedrich Nietzsches forelæsningsrække Om vore dannelsesanstalters fremtid fra 1872.

Downloads

Publiceret

11 november 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-378-8

doi

10.7146/aul.165.131