Manual for analytisk kodning af elevtekster

Forfattere

Kristine Kabel
Ulf Dalvad Berthelsen
Jesper Bremholm
Jeppe Bundsgaard

Synopsis

I denne manual beskrives de principper og retningslinjer der skal følges ved den manuelle analytiske kodning af tekster skrevet af elever i WriteReader. Manualens kodningskategorier bygger på det analytiske rammeværk for analyse af elevtekster der er udviklet i projektet, og som er beskrevet i Teoretisk arbejdspapir 1: Analysemodel til scoring af elevtekster. Det er disse kodningskategorier der indgår det digitale kodningsredskab som den analytiske kodning af elevteksterne foretages i i projektet. Manualen beskriver dels de overordnede principper der skal følges ved den analytiske kodning af elevtekster, og de dels de enkelte kategorier der skal kodes for på de forskellige analytiske niveauer. Beskrivelsen af de enkelte kategorier er så vidt muligt suppleret med konkrete eksempler til illustration og tydeliggørelse af den pågældende kategori.

Downloads

Publiceret

4 januar 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

87-7684-530-3