Børn og unge med behov for særlig støtte? Fra 1990-2005

Forfattere

Frank Ebsen

Synopsis

Dette arbejdsmateriale er udarbejdet som en del af forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet). Materialet er en del af en serie på i alt 14 tekster, der alle stammer fra projektet, som blev søsat i 2006.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Forsidebillede til Børn og unge med behov for særlig støtte? Fra 1990-2005
Publiceret
oktober 6, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-10 (02)
978-87-7684-235-2
doi
10.7146/aul.89.83