Lokale værdier og social styrke: Rapport om projekt Paamiut Asasara 2011

Forfattere

Peter Berliner

Synopsis

Aktuel forskning har påpeget et behov for at undersøge og styrke børns vilkår i Grønland. Tidligere undersøgelser har påvist en lang række udfordringer, bl.a. fattigdom, selvmord, kriminalitet, alkoholmisbrug, seksuelle overgreb og vold.

Paamiut i Kalaallit Nunaat (Grønland) har gennem de sidste årtier kæmpet imod alkoholmisbrug, en høj voldsrate, en høj selvmordsrate og en række tilfælde af omsorgssvigt af børn, både gennem forsømmelse, seksuelle overgreb samt anden vold mod børnene. Det betyder, at et stort antal af familier og børn er udsat for vold og for tab i form af uventede dødsfald, samt lever med misbrug og med uløste konflikter og sorg.

Paamiut Asasara er som projekt opstået på denne baggrund. Projektet startede i februar 2008 og er blevet støttet af Bikubenfonden. Projekt Paamiut Asasara’s overordnede mål er at styrke social trivsel gennem fokus på menneskelige ressourcer, livsglæde og fælles kreativitet. Projektet udsprang af et udbredt ønske om at revitalisere sociale og kulturelle værdier og ressourcer ud fra fælles visioner om det gode liv i Paamiut. Målene for projektet er: (1) Landets bedste folkeskole, (2) et dynamisk og flerstrenget erhvervsliv, (3) udvikling, fastholdelse og tiltrækning af ressourcestærke familier, (4) optimale rammer omkring unge og studerendes liv, og (5) nedbringelse af hærværk, omsorgssvigt, tyverier, misbrug, vold, selvmord og mobning.

Downloads

Publiceret

2 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-341-2

doi

10.7146/aul.65.64