Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Forandring og effekt: VIDA-forskningsrapport 4. VIDA-forskningsserien 2013:07

Authors

Bente Jensen

Synopsis

I denne VIDA-forskningsrapport 4, ”Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – modelprogram. Effekter af VIDA”, præsenteres en samlet oversigt over VIDA-projektets forskningsmæssige formål og baggrund, VIDA-interventionens curriculum samt strategier for professionel kvalificering (kap. 1). Derefter beskrives data, design og analysestrategier og resultater af effektundersøgelsen målt på børns udbytte (kap. 2). Efterfølgende præsenteres casestudierne, som belyser forandringsprocesser i dagtilbud som følge af deltagelse i VIDA-programmet både med hensyn til organisatorisk læring og med hensyn til nye former for forældresamarbejde (kap. 3). Endelig samles resultaterne i rapporten i en refleksion over resultater fra de tre delstudier (kap. 4). Rapporten afsluttes med en opsummering og perspektivering.

Cover for Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Forandring og effekt: VIDA-forskningsrapport 4. VIDA-forskningsserien 2013:07
Published
October 2, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-344-3
doi
10.7146/aul.73.67