Pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen: ‐ Det pædagogiske personales faglige kompetencer og det pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i vuggestuen

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen

Synopsis

Rapporten bidrager med resultaterne fra et forskningsprojekt, der har fulgt det pædagogiske personales arbejde med socialt udsatte børn i to udvalgte vuggestuer.

Gennem de seneste snart 10 år har der både politisk, forskningsmæssigt og i den pædagogiske praksis været et stærkt fokus på socialt udsatte børn i daginstitutionen, herunder hvordan og på hvilke måder daginstitutionen aktivt kan medvirke til at støtte socialt udsatte børns trivsel og udvikling. Imidlertid er det som om, alt liv først starter i børnehaven, når børnene er cirka 3 år gamle. Størstedelen af den eksisterende forskning på området, såvel som bøger og øvrige relevante publikationer, knytter tilsyneladende primært an til at udforske udsatte børns liv i børnehaven, mens helt små socialt udsatte børn og deres liv og udvikling i vuggestuen må siges at være et ganske overset område.

Rapporten søger at gøre op med dette forhold og bidrager til den danske forskning om socialt udsatte børn i daginstitutionen, ved at udforske det pædagogiske arbejde og det pædagogiske personales kompetencer i arbejdet med helt små socialt udsatte børn i vuggestuen.

Downloads

Publiceret

25 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐248‐3

doi

10.7146/aul.42.29