Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken : Fritidspædagogikkens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og livsmuligheder

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen
Pernelle Rose
Sebastian Damkjær-Ohlsen
Jennifer Duncan-Bendix

Synopsis

Denne rapport formidler centrale resultater fra et forskningsprojekt, der har haft fokus på fritidspædagogikkens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og livsmuligheder.

Rapporten tager afsæt i et forskningsprojekt, der økonomisk er støttet af BUPL’s Forskningsfond, og som har forløbet over et år i perioden 2021-2023. I denne periode har pædagoger, ledere samt børn og unge bidraget med vigtig viden til at udforske, hvordan det fritidspædagogiske arbejde rummer muligheder for at arbejde med børn og unges trivsel, men også, hvordan det fritidspædagogiske arbejde rummer muligheder for at skabe trivsel og forebygge oplevelser af mistrivsel.

Forside for rapporten: Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken

Downloads

Publiceret

2 juni 2023

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-473-8