En socialpædagogisk tendens? : Festskrift til Søren Langager

Forfattere

Niels Rosendal Jensen
Christian Sandbjerg Hansen

Synopsis

Den 31/12 2021 overgik Søren Langager til den formelle status lektor emeritus på DPU, Aarhus Universitet. I den anledning afholdt vi et mindre seminar i august 2021 med afsæt i Sørens forfatterskab – godt 200 publikationer af forskellig karakter: artikler, rap‐porter, antologier, redaktionelle indledninger og temanumre af særligt Dansk pædagogisk Tidsskrift. De små oplæg fra seminaret har vi her samlet med andre bidrag fra kolleger for at fejre Søren, hans nye status og ikke mindst hans bidrag til socialpædagogikken som vidensfelt og praksisområde.
På valgfaget socialpædagogik lyder det tit, at ”Søren ved alt om socialpædagogik” og at hvis man er optaget af den ene eller den anden detalje – fra brede samfundsmæssige og socialpolitiske tendenser til institutionelle karakteristika og metodeforskrifter – så ”skal man  bare  spørge  Søren”.  Et  sådan  spørgsmål  afføder  tit  nysgerrige  og  interesserede  modspørgsmål og pludselig har man en længere dialog fyldt med personlige anekdoter, skarpe iagttagelser og intellektuelle stimulanser. Vi ønsker Søren al mulig held og lykke med sin nye status. Vi ved, at det heldigvis ikke betyder, at produktionen stopper. Og at vi stadig kan spørge Søren.

Forside for publikationen: En socialpolitisk tendens? Festskrift for Søren Langager

Downloads

Publiceret

16 februar 2023

Serier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-488-2