Organisatorisk brugerinddragelse på en socialpsykiatrisk døgninstitution: Et dramaturgisk inspireret aktionsforskningsprojekt

Forfattere

Lise Lotte S. Helm-Petersen
Arts, DPU, AU

Nøgleord:

Organisatorisk brugerinddragelse, Dramaturgi, Aktionsforskning, Socialpsykiatri, Døgninstitution

Synopsis

Afhandlingen har fokus på organisatorisk brugerinddragelse og redegør for et aktionsforskningsprojekt på en dansk socialpsykiatrisk døgninstitution for psykisk sårbare unge og unge voksne. Aktionsforskningsprojektet undersøger gennem en at-home-etnografisk tilgang, om teorier, metoder og erfaringer fra en teoretisk dramaturgi i kombination med aktionsforskningen, kan danne befordrende rammer for at inddrage beboerne i udvikling af institutionens hverdag, struktur og planlægning på en sådan måde, at det imødekommer beboernes udfordringer i sociale sammenhænge og samtidigt bidrager til at øge beboernes selvtillid, trivsel og udvikling som demokratiske aktører i det sociale og organisatoriske felt.

Afhandlingen bygger på et internationalt litteraturreview. Sociolog Michel Foucault indgår som afhandlingens hovedteoretiker og inspirerer til en dispositivanalyse.  Afhandlingens teoretiske udgangspunkt baserer sig desuden på en systemisk tilgang samt socialpsykologiske teorier.

Downloads

Publiceret

22 september 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-484-6