Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Authors

Siddhartha Baviskar; Camilla Brørup Dyssegaard; Niels Egelund; Mette Lausten; Mikkel Lynggaard

Synopsis

Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet ’Dokumentationsprojektet’, løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013.

Cover for Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014
Published
October 1, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7507-338-2
doi
10.7146/aul.60.59