Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2014

Forfattere

Siddhartha Baviskar; Camilla Brørup Dyssegaard; Niels Egelund; Mette Lausten; Mikkel Lynggaard

Synopsis

Denne rapport udgør en redegørelse for status på inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2014. Den samlede undersøgelse, der går under navnet ’Dokumentationsprojektet’, løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013.

Downloads

Publiceret

1 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-338-2

doi

10.7146/aul.60.59