Glidninger: ’Usynlige’ forandringer inden for pædagogik og uddannelser

Forfattere

Lejf Moos; Merete Storgaard; Klaus Kasper Kofod; Anna Kathrine Frørup; Anne Larson; Pia Cort; Lise Degn; Josefine Kierk; Marlene Nielsen; Tina Sommer

Synopsis

Udgangspunkt for bogens undersøgelser er en undren over, hvordan og hvorfor udefra initierede forandringer af relationer eller tankemønstre ikke registreres af berørte agenter, hvorfor aspekter af styring og ledelse ubemærket glider ind i tænkning og praksis.

Vort fælles perspektiv i Forskningsenheden: ’Globalisering, governance og ledelse i uddannelsesinstitutioner’ er at undersøge relationerne mellem globale styringstendenser og deres veje gennem transnationale og nationale agenturer til lokale institutioner. Vi undersøger derfor ikke alene disse tendenser, men er i lige så høj grad interesserede i, hvordan styringen påvirker og bearbejdes på niveauerne og af forskningen: Hvordan institutionerne og aktørerne registrerer – eller måske netop ikke registrerer – påvirkningerne, dér, hvor de rammer praksis. Vi arbejder således på at finde og forklare sammenhænge mellem generelle styringstendenser og lokale oplevelser og reaktioner.

Igennem introduktioner til teorier om governance, translationer, diskurser, meningsdannelse og praksis, og igennem brug af teorierne i case analyser indenfor folkeskolen, daginstitutioner, socialpædagogik, voksenuddannelse og universiteter undersøger vi, hvor langt teorierne bringer os, og hvordan de ofte må kombineres eller suppleres for at kunne klargøre vore indsigter.

Undersøgelserne interesserer sig i alle casene både for de generelle styringstendenser og for aktørernes muligheder for demokratisk oplysning og deltagelse i stadig mere komplekse praksissammenhænge.

Downloads

PDF

Publiceret

25 februar 2019

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-444-0

doi

10.7146/aul.312.211