Mere viden om diagnoser

Forfattere

Tine Basse Fisker

Synopsis

Børn med diagnoser, børn med særlige behov og gråzonebørn bliver en stadig større del af hverdagen i danske institutioner. I de seneste ca. 15 år er der sket en voldsom stigning i antallet af børn, som bliver sendt til psykolog, børn som får diagnoser og børn, der har brug for en særlig pædagogisk indsats. I disse år er der særlig stor opmærksomhed på de pædagogiske dilemmaer i forbindelse med arbejdet med disse børn, fordi der samtidig satses på en stigende grad af inklusion af børnene i almene institutionsmiljøer.

Dette er baggrunden for forskningsprojektet ”Mere viden om diagnoser”, som skal øge vores viden om diagnoser i den pædagogiske praksis og undersøge hvilke retninger arbejdet med udviklingen af den inkluderende pædagogiske praksis peger i, i forskellige kommuner.

Forskningsprojektet er udført for BUPL med midler fra Den Strategiske Forskningsfond.

Downloads

Kommende

30 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978 ‐87‐7684‐961‐0

doi

10.7146/aul.55.54