Samarbejdskultur i fængsler: Når uddannelse og facilitering bruges til organisationsudvikling

Forfattere

Charlotte Mathiassen
Hanne Knudsen

Synopsis

Direktoratet for Kriminalforsorgen sætter en række projekter i værk i disse år for at udvikle fængslerne og afsoningsforholdene. Det handler om at skabe gode betingelser for resocialisering af de indsatte, f.eks. ved at give de indsatte mulighed for uddannelse, etablere en bedre samarbejdskultur mellem ansatte og indsatte og ved at skabe en bedre samarbejdskultur mellem de ansatte. To forskere fra DPU, Aarhus Universitet, Charlotte Mathiassen og Hanne Knudsen, har fulgt et af disse projekter: ”Samarbejdskultur i fængsler”.Downloads

Publiceret

27 oktober 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-699-2

doi

10.7146/aul.160.128