Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Midtvejsanalyser: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01

Forfattere

Bente Jensen

Synopsis

Denne VIDA-statusrapport 3 præsenterer VIDA-projektets (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) erfaringer og resultater fra analyser midtvejs i projektet. Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning tidligere Socialministeriet og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet.

Downloads

Kommende

29 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7281-722-4

doi

10.7146/aul.72.43