Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Midtvejsanalyser: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01

Authors

Bente Jensen

Synopsis

Denne VIDA-statusrapport 3 præsenterer VIDA-projektets (Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud) erfaringer og resultater fra analyser midtvejs i projektet. Projektet belyser overordnet spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn?

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning tidligere Socialministeriet og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet.

Cover for Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Midtvejsanalyser: VIDA Statusrapport 3. VIDA-forskningsserien 2012:01
Published
September 29, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7281-722-4
doi
10.7146/aul.72.43