Man skal jo ikke spilde børns tid: Evaluering af projektet "Tidlig forebyggende indsats i Valby"

Forfattere

Tine Basse Fisker
Rebecca Finberg Rasch

Synopsis

Over de seneste 10‐15 år er antallet af børn, som ekskluderes fra almene dagtilbud og skoler, steget kraftigt. Det samme er antallet af stillede diagnoser. Projektet ”Tidlig forebyggende indsats i Valby” er et pilotprojekt, som skal følge en hel børneårgang (2004) over 5 år, i den kritiske overgang fra de er fire år og går i børnehave, og til de som 9‐årige er godt i gang med skoletilværelsen.

Forskningsprojektet er udført for samarbejdspartnerne bag ”Tidlig forebyggende indsats i Valby”: Distrikt Valby i Københavns Kommune, VISO ved Frejaskolens kompetencecenter og Videnscenter for Handicap og Psykiatri (ViHS) under Socialstyrelsen, finansieret af VISO‐midler. Projektets formål er at afprøve og udvikle en forebyggende indsats.

Evalueringsundersøgelsen er en kvalitativ evaluering af, om og på hvilke måder de involverede personalegrupper har ændret daglig pædagogisk praksis og/eller forståelse af børn i vanskeligheder eller i risiko for at udvikle vanskeligheder. Desuden skal det undersøges, om og hvordan viden spreder sig i de pædagogiske miljøer, med særligt fokus på børnenes overgange mellem børnehave – fritidshjem – 0.‐ klasse ‐1.‐klasse.

Downloads

Kommende

30 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐960‐3

doi

10.7146/aul.54.53