Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi: Vygotsky, Schön, Lave & Wenger

Authors

Anders Dræby Sørensen
Keywords: education, psychology, educational psychology, learning, practice, context

Synopsis

Teksten gør rede for tre pædagogisk psykologiske teorier og den betydning, som begreberne praksis og kontekst har i disse teorier. Teorierne er af Leo Vygotsky, Donald Schön, Jean Lave & Etienne Wenger

Cover for Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi: Vygotsky, Schön, Lave & Wenger
Published
November 6, 2015
Series

Details about this monograph

doi
10.7146/aul.102.93