Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi: Vygotsky, Schön, Lave & Wenger

Forfattere

Anders Dræby Sørensen

Synopsis

Teksten gør rede for tre pædagogisk psykologiske teorier og den betydning, som begreberne praksis og kontekst har i disse teorier. Teorierne er af Leo Vygotsky, Donald Schön, Jean Lave & Etienne Wenger

Forsidebillede til Praksis og kontekst i pædagogisk psykologi: Vygotsky, Schön, Lave & Wenger
Publiceret
november 6, 2015
Serier
Kategorier

Detaljer om denne monografi

doi
10.7146/aul.102.93