Cross-over: Bevægelser på tværs af ekstreme grupper, bande- og rockermiljøet

Authors

Tina Wilchen Christensen
Line Lerche Mørck

Synopsis

”Cross-over” er en kategori, der dækker over bevægelser mellem kriminalitet og bandetilhør til politisk og religiøs ekstremisme. Den er opstået i kølvandet på Omar El-Husseins terrorangreb i København foråret 2015. Kategorien refererer til en bestemt type bevægelse og kan derved medvirke til at skabe blinde pletter, fordi ordet tenderer til at rette vores
opmærksomhed på én smal og lineær bevægelse fra kriminalitet og bandetilhør til
islamisk ekstremisme.   

Denne pjece giver et billede de komplekse bevægelsesmønstre i og på tværs af kriminelle netværk, bander, rockere og ekstreme grupper. Den giver en nuanceret forståelse af de veje ind, processer og perspektiver, der er nødvendige at begribe, når man skal udvikle og arbejde med forebyggelse af radikalisering

Pjecen er skrevet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.


Cover for Cross-over: Bevægelser på tværs af ekstreme  grupper, bande- og rockermiljøet
Published
February 3, 2017
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7684-673-2
doi
10.7146/aul.178.136