Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler: ‐ Erfaringer med kvinders og mænds fælles afsoning

Forfattere

Charlotte Mathiassen

Synopsis

Denne rapport omhandler udvalgte dimensioner af, hvordan etnisk danske kvinder lever deres liv, imens de er indsat i danske fængsler. Undersøgelsen er gennemført ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Forsidebillede til Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler: ‐ Erfaringer med kvinders og mænds fælles afsoning
Publiceret
oktober 2, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978‐87‐7430‐216‐2
doi
10.7146/aul.64.63