Perspektiver på kvinders dagligdag i danske fængsler: ‐ Erfaringer med kvinders og mænds fælles afsoning

Forfattere

Charlotte Mathiassen

Synopsis

Denne rapport omhandler udvalgte dimensioner af, hvordan etnisk danske kvinder lever deres liv, imens de er indsat i danske fængsler. Undersøgelsen er gennemført ved DPU, Aarhus Universitet og er finansieret af Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Downloads

Publiceret

oktober 2, 2015

Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐216‐2

doi

10.7146/aul.64.63