Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning

Authors

Camilla Brørup Dyssegaard
Michael Søgaard Larsen

Synopsis

Børne‐ og undervisningsministeriet indgik i december 2012 en aftale om i et forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet (Institut for Uddannelse og Pædagogik/forskningsprogrammet SILO) og SFI at gennemføre et projekt, der har til formål at etablere viden om kvalitet på specialskolerne og udvikle kvalitet på skolerne. De enkelte dele af projektet er beskrevet i fem rapporter og tre former for webbaserede kvalitetsudviklingsværktøjer. De fem rapporter er alle udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, hvor de også kan downloades gratis.

Cover for Kvalitet på specialskoler: En kortfattet systematisk forskningskortlægning
Published
September 25, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-10 (02)
978‐87‐7684‐852‐1
doi
10.7146/aul.32.36