Trivialiteter, forstyrrelser og indikatorer. Ledelse på en skolereforms uplanlagte/performative effekter: En aktørnetværksteoretisk analyse af de ledelsesformer der bliver til, når skoleledelser arbejder på at oversætte en skolereform til elevers læring

Forfattere

Thomas Binderup
DPU

Nøgleord:

Skoleledelse, Reformer, aktør-netværksteori, Ledelse på trivialiteter, Ledelse på forstyrrelser, Ledelse på indikatorer, Folkeskolereformen 2014

Synopsis

Afhandlingen undersøger, hvordan elementerne i folkeskolereformen 2014 tages imod, manøvreres på plads og materialiseres af aktører i en nordjysk kommune. Afhandlingens forskningsspørgsmål lyder:

Hvordan bliver elementer fra den danske folkeskolereform 2014 taget imod og bliver selvfølgelige – eller afvist af skoleledelsen, og hvordan bringes disse nye elementer i anvendelse i en ledelsespraksis? Hvilke ledelsesformer opstår og bliver til, når ledelsen arbejder på at lede en planlagt forandring?

Afhandlingen formulerer et bidrag til at undersøge ledelse i tilblivelse fra et ny-materialistisk teoretisk perspektiv og herigennem at foretage tætte empiriske beskrivelser af hvad der sker, når en skole arbejder med elementerne i folkeskolereformen 2014.

Trivialiteter, forstyrrelser og indikatorer. Ledelse på en skolereforms ikke-planlagte/performative effekter

Downloads

Publiceret

26 november 2021

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-515-7