Dokumentationsprojektet: Kommunernes omstilling til øget inklusion pr. marts 2013

Forfattere

Siddhartha Baviskar; Camilla Brørup Dyssegaard; Niels Egelund; Mette Lausten; Mikkel Lynggaard; Susan Tetler

Synopsis

Denne rapport udgør en redegørelse for status for inklusionsprocessen i tolv danske kommuner pr. marts 2013. Den samlede undersøgelse, der går under navnet ’Dokumentationsprojektet’, løber i tre år og blev givet til et konsortium bestående af Aarhus Universitet og SFI den 16. januar 2013, og der har derfor været meget kort tid til at få indsamlet og behandlet de nødvendige data, bl.a. fordi der i den korte periode indgik både en vinterferie, en påskeferie og en influenzaepidemi. De udvalgte kommuner har ikke desto mindre alle stillet positivt op til et samarbejde, men det viste sig, at indsamlingen af data fra skoleledere, skolebestyrelsesformænd, lærere og elever blev påvirket af en meget kort tidsramme for indtastning, forhandlinger om overenskomst, og besvarelsesprocenterne er derfor under det, der kunne ønskes.

Downloads

Kommende

29 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐913‐9

doi

10.7146/aul.28.48