Evalueringsrapport. Steiner HF

Forfattere

Niels Rosendal
Malene Engsig Brodersen
Naya Hansen

Synopsis

Dette er 2. udgave af rapporten om Steiner HF, som har til formål at sammenfatte, hvordan HF-uddannelsen på Steinerskolerne har fungeret, siden den implementeredes i 2018. 

Referencer

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2022). Folkeskoler blander elever bedre end de pri-vate Biesta, G. (2022). Verdensvendt uddannelse: et perspektiv for nutiden. Aarhus: Klim

Bourdieu, P. & Wacquant, L. (1996). Refleksiv sociologi: mål og midler. København: Hans Reitzels Forlag

Danmarks Statistik (2021). Uden uddannelse. København: Danmarks Statistik

Jensen, N. R, Boding, J., Kjeldsen, C.C. (2012). Didaktisk analyse af Rudolf Steiner skolers læringspraksis i 9. til 12. klasse. Aarhus Universitet: Institut for Uddannelse og Pædago-gik (DPU)

Ottosen, M.H., Andreasen, A.G, Lausten, M, Rayce, S.B. & Tagmose , B. B. (2022). Børn og unge i Danmark. Velfærd og Trivsel. København: VIVE

Katznelson, N., Görlich, A. og Pless, M. (2022). Mistrivsel i lyset af tempo, præstation og psykologisering - om ny udsathed i ungdomslivet. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Pedersen, O.K. (2011). Konkurrencestaten. København: Hans Reitzels Forlag

Petersen, A. og Krogh, S.C. (2021). Præstationskultur. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag Steiner, R. (2002). Frihedens filosofi: grundtræk af en moderne verdensanskuelse: sjælelige iagttagelsesresultater efter naturvidenskabelig metode. København: C.A. Reitzel

Forside, foto af violin

Downloads

Publiceret

8 november 2023

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-461-5