Etik i ældreplejen

Forfattere

Dorthe Brix

Synopsis

Bogen er tænkt som et nyttigt redskab på SOSU-uddannelserne, hvor den etiske dimension bør være en større del af pensum. Et centralt spørgsmål kunne i denne forbindelse være: Er det muligt gennem uddannelse at tillære sig en etisk måde at gå til pleje- og omsorgsarbejdet på? Intentionen er, at bogen her gerne skulle slå fast, at det ved hjælp af ganske enkle justeringer er muligt. Bogen kan desuden med fordel læses af det allerede uddannede personale inden for social- og sundhedsområdet.

Etik og moral i ældreplejen er derudover et vigtigt emne at bringe til torvs i den politiske debat. Når politikere udtaler sig om ældreområdet (oftest i forbindelse med folketings- og kommunalvalg) høres ofte en ensidig tale om, hvor tit de ældre bør få hjælp til at komme i bad, hvor lidt rengøring man kan slippe af sted med og ikke mindst, hvordan der kan tjekkes op på, om personalet nu også overholder tiderne. I relation til det stigende dokumentationskrav bliver der desværre ikke lagt op til at registrere og dermed kontrollere, hvorvidt der bliver leveret anstændighed og kærlig omsorg. Formålet med denne bog er derfor også at slå et slag for at sætte etik og moral i ældreplejen på den politiske dagsorden. Bogen skulle således også være oplagt at læse for politikere og alle andre, der gerne vil have et indblik i, hvad der også er virkeligheden i det danske velfærdssamfund.

Downloads

Publiceret

3 april 2019

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-564-8

doi

10.7146/aul.318.216