Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse

Authors

Camilla Brørup Dyssegaard
Niels Egelund

Synopsis

Forskere fra SFI og DPU, Aarhus Universitet har i Dokumentationsprojektet fulgt udviklingen i inklusionen i 12 kommuner i årene 2013-2015. Dokumentationsprojektet var baseret omfattende spørgeskemaundersøgelser, som i 2015 blev suppleret med fokusgruppeinterviews med ledelse og lærere på 19 skoler i de 12 kommuner. Resultaterne af undersøgelsen på de 19 skoler præsenteres i denne rapport.

Cover for Dokumentationsprojektet: 19 skolers erfaringer med inklusion 2013 – 2015. En kvalitativ analyse
Published
December 7, 2015
Series

Details about this monograph

ISBN-13 (15)
978-87-7684-735-7
doi
10.7146/aul.106.97