Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier: – Forsknings- og vidensopsamling

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen
Lars Ladefoged

Synopsis

Denne forsknings- og vidensopsamling præsenterer forskningsundersøgelser, både nationalt og internationalt, der på forskellig vis har fokus på sundhedsplejens arbejde og betydning i relation til små udsatte børn og deres familier. Forsknings- og vidensopsamlingen udgør del II af et samlet forskningsprojekt, som har udforsket sundhedsplejens arbejde i to forskellige bydele i København, der har forløbet i perioden januar 2013 til december 2014.

Forsidebillede til Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier: – Forsknings- og vidensopsamling
Publiceret
september 25, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7684-745-6
doi
10.7146/aul.44.35