Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et litteraturreview

Forfattere

Helle Schjellerup Nielsen

Synopsis

Dette arbejdsmateriale er udarbejdet som en del af forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet). Materialet er en del af en serie på i alt 14 tekster, der alle stammer fra projektet, som blev søsat i 2006.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Downloads

Kommende

6 oktober 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-240-6

doi

10.7146/aul.85.79