Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et litteraturreview

Forfattere

Helle Schjellerup Nielsen

Synopsis

Dette arbejdsmateriale er udarbejdet som en del af forskningsprojektet 'Handlekompetencer i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn og unge - indsats og effekt' (HPA-projektet). Materialet er en del af en serie på i alt 14 tekster, der alle stammer fra projektet, som blev søsat i 2006.

Projektets sigte er at udvikle metoder, der giver pædagoger mulighed for at udvikle deres pædagogiske handlekompetencer, så de kan fremme udsatte børns handlemuligheder og livschancer.

Forsidebillede til Indsats og virkning på døgninstitutioner for børn og unge – et litteraturreview
Publiceret
oktober 6, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7684-240-6
doi
10.7146/aul.85.79