Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Udviklingstendenser: VIDA-Statusrapport 4. VIDA-forskningsserien 2012:02

Forfattere

Bente Jensen

Synopsis

Denne rapport præsenterer resultater fra projektet Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud (VIDA) – baseret på 2. nedslag af målinger af børns kompetencer og af den pædagogiske proces, der har fundet sted i de deltagende institutioner efter et års arbejde med programmet. Projektets overordnede målsætning er at belyse spørgsmålet: Hvordan tager vi i dagtilbuddene bedst hånd om socialt udsatte børn? Der fokuseres i den forbindelse på at undersøge, om VIDA kan højne dagtilbudskvaliteten på måder, så deltagelsen i dagtilbud fremmer udsatte børns trivsel og læring her og nu og senere i livet. International forskning peger på, at der er store samfundsmæssige gevinster at hente ved at sætte ind med en tidlig pædagogisk indsats i dagtilbud, især over for socialt udsatte børn. Kvalitet i dagtilbud skal således fremover kunne måles på, om dagtilbuddet reelt bliver et sted, hvor uddannelse og dannelsesprocesser kan tage deres begyndelse og blive for alle børn i velfærdssamfundet.

Det omfattende projekt er bestilt og finansieret af Ministeriet for Børn og Undervisning og udviklet af forskere ved DPU, Aarhus Universitet.

Forsidebillede til Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud – Modelprogram. Udviklingstendenser: VIDA-Statusrapport 4. VIDA-forskningsserien 2012:02
Publiceret
september 29, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-335-1
doi
10.7146/aul.71.44