Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer: Redegørelse for baggrund og metode – i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer

Forfattere

Susan Tetler
Lotte Hedegaard‐Sørensen

Synopsis

Børne‐ og undervisningsministeriet indgik i december 2012 en aftale om i et forskningsmæssigt samarbejde mellem Aarhus Universitet (Institut for Uddannelse og Pædagogik/forskningsprogrammet SILO) og SFI at gennemføre et projekt, der har til formål at etablere viden om kvalitet på specialskolerne og udvikle kvalitet på skolerne. De enkelte dele af projektet er beskrevet i fem rapporter og tre former for webbaserede kvalitetsudviklingsværktøjer. De fem rapporter er alle udgivet af Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, hvor de også kan downloades gratis.

Forsidebillede til Udvikling af tre kvalitetsudviklingsværktøjer: Redegørelse for baggrund og metode – i forhold til udarbejdelsen af de tre kvalitetsvurderingsskemaer
Publiceret
september 25, 2015
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978‐87‐7684‐840‐8
doi
10.7146/aul.36.28