Skærm - skærm ikke? Rapport om skolers mobilregler: Hvorfor? Hvordan? Hvad virker?

Forfattere

Andreas Lieberoth

Synopsis

Denne rapport fra DPU analyserer danske skolers mobilregler i 2018, inklusive deres effekter og årsager, som skolerne selv har observeret dem.

Børn og unge bruger en stor del af deres vågne timer i skolesystemet, og mens forskere og professionelle skærmdebattører ordkløves, har lærere, skolebestyrelser og skoleledelser taget stilling.

Nogle låser børnenes telefoner inde fra morgenstunden. Andre prøver at inddrage dem i undervisningen for at rumme den digitale side at tilværelsen pædagogisk. De fleste skolers regel er simpelthen, at telefonerne skal blive i tasken. Men vi ved meget lidt om, hvordan forskellige slags mobilregler generelt virker for børn og deres voksne. En systematisk analyse af skolers praksis og erfaringer kan dermed bringe os et langt skridt nærmere viden, der både er empirisk valid og praktisk nyttig.

Med over 600 skoler er dette den hidtil største undersøgelse af sin art. Dataene er indsamlet ved telefonisk survey og fortæller dermed skolernes egne historier. Målet er at generere statistisk evidens, men også at bibeholde nuancer og praktiske erfaringer fra skolerne selv. Her er det data, der taler. Hvad oplever skolerne? Hvad gør de hver især? Hvad virker? For leg? For det sociale? For arbejdsro? For teknologiforståelse og selvregulering? Opnår skolerne deres mål? Og hvilke fordele og ulemper har de forskellige praktiske modeller?

Downloads

Publiceret

8 januar 2019

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-572-9

doi

10.7146/aul.293.207