Tillidsarbejde og tydelighed: Et studie af tillid, magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer

Forfattere

Ane Refshauge Høyrup

Synopsis

Afhandlingen undersøger relationer og interaktioner mellem forældre og personalet i danske vuggestuer.

På baggrund af et etnografisk feltarbejde blandt pædagoger og familier i fire danske vuggestuer, samt en historisk redegørelse for og analyse af vuggestuernes fremkomst og udviklingen af idealer for kulturelle omgangsformer, analyseres de logikker og rationaler om relationen mellem forældre og pædagoger, som er på spil i vuggestuernes dagligdag; hvordan disse kan forklares; samt hvilken betydning de får for interaktionerne mellem forældre og pædagoger i dagens vuggestuer i Danmark.

Forsidebillede til Tillidsarbejde og tydelighed: Et studie af tillid, magt og afhængighed blandt pædagoger og forældre i danske vuggestuer
Publiceret
november 22, 2018
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-433-4
doi
10.7146/aul.285.200