Festskrift til en idéhistorisk opdrager – og opdager : Til Jens Erik Kristensen efter 40 år i universitetets tjeneste

Forfattere

Stefan Hermann ; Claus Holm; Jørgen Øllgaard ; Henrik Kaare Nielsen; Hans Hauge; Søren Christensen; Mikkel Thorup; Sverre Raffnsøe; Frederik Stjernfelt; Søren Gosvig Olesen ; Jonas Lieberkind; Hans Fink; Ning de Coninck-Smith; Ove Korsgaard; Steen Nepper Larsen; Philip Larsen ; Hanne Knudsen; Lars Geer Hammershøj; Herner Sæverot

Synopsis

De talrige og mangeartede bidrag i dette festskrift til Jens Erik Kristensen tegner både et billede af en usædvanlig afholdt og alsidig idehistoriker, forsker og underviser og bærer samtidig vidnesbyrd om genkommende temaer, analytiske mønstre og kritisk-teoretiske tilgange, som har fulgt Jens Erik Kristensen siden studietiden i 1970erne og de første ansættelser på Aarhus Universitet i starten af 1980erne.

Festskriftet indeholder bidrag fra kolleger og samarbejdspartnere gennem en menneskealder. Tekster, der handler om Jens Erik Kristensen og tekster til Jens Erik Kristensen. Om de spor han krydsede, og de spor han satte sig. De beretter på den ene side om, hvad Jens Erik Kristensen nu forlader ligesom det på den anden side er tydeligt, at en særegen og markant forsker og underviser efterlader sig et tomrum på sit alma mater og vigtigere: i de skiftende miljøer hvor han har udlevet sine akademiske idealer.

Bidragenes genremæssige og stilistiske forskellighed afspejler også Kristensens vidtforgrenede interesser og forbindelser, ligesom de åbenlyst er skrevet som en cadeau og en tak – selvsagt uden panegyrik – til en akademisk figur, der aldrig har søgt spotlyset, men tværtom bevaret en spirende nysgerrighed og generøst skrevet og samarbejdet med et utal af forskellige kolleger og på tværs af discipliner og faggrænser.

Forside

Downloads

Publiceret

5 december 2023

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-458-5