Sundhedsplejens indsatser og betydning i arbejdet med små udsatte børn og familier

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen
Lars Ladefoged

Synopsis

Denne rapport præsenterer resultater fra et forskningsprojekt, der har haft fokus på sundhedsplejens arbejde og betydning i relation til små udsatte børn og deres familier i de såkaldte særligt udsatte boligområder. Projektet, som består af to delprojekter, der har fokus på sundhedsplejens arbejde i to forskellige bydele i København, har forløbet i perioden januar 2013‐december 2014.

Downloads

Kommende

25 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐765‐4

doi

10.7146/aul.45.34