Pædagogik på Kanten: En rapport

Forfattere

Karen Bjerg Petersen ; Frans Ørsted Andersen ; Daniel Wilson; Maj Sofie Rasmussen; Toke Lund-Laursen; Susanne Jespersen ; Esben Klange; Cathrine Bonderup

Synopsis

Denne rapport er en sammenfatning og beskrivelse af udvalgte danske og internationale projekter og uddannelsesforløb, som redaktørerne og forfatterne har fulgt i følgeforskningsforløb over kortere eller længere perioder siden 2016. De befinder sig alle på forskellig vis indenfor rammerne af forskningsenheden, Pædagogik på kanten, som i en 3 årig periode, 2016-2019, har beskæftiget sig med pædagogiske aktiviteter målrettet udsatte børn og unge. LB-fonden har støttet arbejdet med en bevilling på 400.000 kr i perioden.   Rapporten beskriver dermed projekter og uddannelsesforløb, der alle har det til fælles, at de arbejder med unge, der af forskellige årsager er faldet fra eller ikke har kunnet indgå i de almene uddannelsestilbud, der tilbydes unge. Pædagogik ’på kanten’ er således dels et udtryk for, at det handler om unge, der bevæger sig på kanten af uddannelsessystemet og deltager fra marginale og udsatte positioner pga. faglige, sociale eller emotionelle problemer.

Samtidig henviser betegnelsen til, at de projekter og uddannelsestilbud, der undersøges, har pædagogiske, didaktiske og/eller organisatoriske fællestræk, der på forskellige måder er nytænkende og befinder sig ’på kanten’ ved at bryde med dominerende, institutionaliserede og normative forståelser af, hvad læring og uddannelse er og kan være.

Formålet med rapporten er at give et konkret indblik i forskellige danske og internationale projekter og længerevarende uddannelsesforløb, der på mangfoldig vis undersøger og beskæftiger sig med, hvordan uddannelsesmæssige betingelser kan forbedres for unge, der af forskellige grunde har svært ved at finde sig til rette i de mere formelle skole- og uddannelsestilbud.

Downloads

Publiceret

23 januar 2020

Detaljer om denne monografi

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-87-7507-479-2