The Fountain House Way: - To beretninger fra hverdagslivet i tre Klubhus settings i Danmark

Forfattere

Annemarie Højmark

Synopsis

The Fountain House Way – to beretninger fra hverdagslivet i tre Klubhus settings i Danmark er en selvstændig rapport udarbejdet i forbindelsen med projektet ’Fontænehusene Danmark’. Forskningsprojektet påbegyndtes i februar 2010 og afsluttedes i oktober 2011 med ’Fontænehusene Danmark’ som opdragsgiver og Social‐ og Integrationsministeriet som bevillingsgiver med en mindre medfinansiering fra DPU/Aarhus Universitet. Projektet er gennemført under DPU’s forskningsprogram ’Social‐ og specialpædagogik i inkluderende perspektiv’ (SSIP) af videnskabelig medarbejder Cand. Pæd. I pædagogisk antropologi Annemarie Højmark, lektor Niels Rosendal Jensen og lektor Søren Langager (projektansvarlig).

Publikationen er udgivet i serien 'Socialpsykiatri og Socialpædagogik’ (serieredaktør: Søren Langager) under forskningsprogrammet ’Social‐ og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer’ (SILO) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Denne og øvrige udgivelser i serien kan gratis downloades via adressen: www.edu.au.dk/silo/ebog. Serien består af rapporter fra forskningsprojekter og bemærkelsesværdige lettere omarbejdede specialeafhandlinger

Downloads

Publiceret

25 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7430‐261‐2

doi

10.7146/aul.46.32