The Affective Overflow of Putting Data to Work : A Study of School Leaders and their Affective Appropriation of Data Instructed to Promote Quality in Education

Forfattere

Camilla Nørgaard
Københavns Professionshøjskole

Nøgleord:

Data, Affect, Leadership, Quality

Synopsis

På mange måder er uddannelsesledelse i dag betinget af et vedholdende politisk krav om at styrke og udvikle kvalitet i bred forstand. I praksis indebærer det, at ledere af uddannelser, især skoleledere, blandt andet bliver afkrævet at bruge data, primært i form af kvantitative målinger af elevers læring og trivsel, som afsæt for det konkrete arbejde med at fremme kvaliteten af netop 'deres' institution/skole. Set i lyset heraf søger nærværende afhandling at undersøge, hvordan skoleledere faktisk arbejder med data som et led i deres bestræbelser på at tilpasse dette overordnet politiske krav til lokale forhold. Især søger afhandlingen at 'afdække', hvordan affekt manifesterer sig som en vital del af det at læse, indoptage, bruge og i det hele taget forholde sig ledelsesmæssigt til tal og kvantitative målinger. Målet hermed er kort sagt at skabe viden om, hvorledes spændingsfeltet mellem data, ledelse og affekt udspiller sig i praksis, særligt er fokus rettet mod at 'afdække', hvordan mere affektive og sanse-informeret 'orienteringsformer' får betydning for lederes daglige 'omsætning' af data.

Samlet set peger indsigterne fra afhandlingen på, at arbejdet med data i praksis ikke kun sker på foranledning af ’kølige’ rationelle overvejelser, det sker også på foranledning af mere affekt-informerede eller affekt-mættede måder at mærke og bevæge sig i verden. Med henvisning til disse indsigter argumenterer afhandlingen for, at der er god grund at udvide eksisterende forståelser af, hvad det vil sige at arbejde data-informeret, idet disse forståelser typisk fremskriver det at arbejde med data, som en måde at modvirke eller udgrænse mere affektive, sanse-informeret orienteringsformer. Dertil kommer, at afhandlingen også argumenterer for, at de mere affektive, sanse-informeret måder at forholde sig til data på forskelligvis er med til at give kvalitetsarbejdet ben at gå på. Forstået på den måde, at de er med til at nære det man med inspiration fra Lauren Berlant og hendes arbejde kan kalde for subjekters tilknytning til politiske styreformer og det de lover, og derfor kan de ikke undgå at indvirke på ledernes måde arbejde med kvalitet på, herunder den ildhu hvormed de gør det.

Forside for Ph.D.-Afhandling med titel: The Affective Overflow of Putting Data to Work

Downloads

Publiceret

3 marts 2022

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-518-8