Tilblivelse af en musical : En analyse af de funktioner og arbejdsprocesser, der foregår i arbejdet med at lede og organisere opsætningen af en semiprofessionel musicalforestilling.

Forfattere

Thomas Binderup
DPU

Nøgleord:

Læring, Ledelse, Organisering, Frivillige, Samskabelse, Musical, Kultur, Aktør-netværksteori

Synopsis

Dette studie beskriver de processer der foregår, når Musical Silkeborg opsætter
en nyskreven musicalopsætning, Drewsen. Da der er tale om en helt
ny egenproduktion, bliver det dermed muligt at følge hele processen fra ide
til forestilling. Musical Silkeborg laver nogle bemærkelsesværdige opsætninger,
da de er af semiprofessionel karakter. Det vil sige, at visse aktører
som instruktør, dirigent og de ledende roller løses af professionelle, mens
store biroller og ensemblet, teknik og mange andre opgaver varetages af
frivillige.
For at opsætte en semiprofessionel musical skal mange ting koordineres
og gå op i en højere enhed, for at resultatet bliver en forestilling af høj kvalitet.
Mit forskningsspørgsmål lyder derfor: Hvilke processer indgår i tilblivelsen
af en semiprofessionel musicalforestilling? Herunder undersøges i
det følgende, hvordan arbejdet med opsætningen ledes og organiseres, fra
stykket udvælges til arbejdet med at pille scenen ned igen er afsluttet? Hvordan
koordineres og holdes der sammen på et netværk af forskellige aktører
som professionelle skuespiller og lokale amatører, specialiserede teknikere
og frivillige, musikere og mange andre, som bidrager med tid, penge, udstyr
og viden?
Dette studie handler om ledelse og organisering og interesserer sig for
processer, arbejdsgange og funktioner, snarere end for personer, motiver og
oplevelser.
Det sker med udgangspunkt i inspiration aktør-netværksteori som analytisk
ramme og teoretisk afsæt for at forstå ledelse og organisering. Med
aktør-netværksteori fokuseres på, hvad netværk gør ved at samle et utal
af humane og ikke-humane aktører og undersøge, hvordan noget samles,
forbliver holdt sammen eller falder fra hinanden samt hvilke effekter, der
genereres herved. Studiet tilrettelægges som et empirisk feltarbejde, hvor
de forskellige aktører, følges og observeres, når de arbejder med deres opgaver.
Disse aktørers arbejde former et netværk, der kan kortlægges. Hverken
produktionsleder eller instruktør er den eneste aktør i organisationen, som
kan være kilde til handlinger, det kan andre humane aktører også, foruden
materielle aktører som teknologier, ideer og bygninger. Derfor forstås opsætningen
af en musicalforestilling som en proces, der indebærer en løbende
samling af ideer, mennesker, kompetencer, teknologier med meget
mere. Det er netop beskrivelsen af, hvordan disse forskellige aktører samles,
holdes sammen og hvilke effekter, disse samlinger genererer, som er interessant
at kortlægge og beskrive.

Downloads

Publiceret

13 januar 2023

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-82-7923-098-4