Livslang aflæring og pædagogisk livskunst: Filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Livsduelighed og filosofisk terapi

Forfattere

Anders Dræby Sørensen

Synopsis

Der har længe været et særligt forhold imellem filosofi og pædagogik. I dag er forholdet blevet ensidigt. Således har den moderne filosofi især koncentreret sig om at udvikle den pædagogiske filosofi som en særlig underdisciplin. Oprindeligt var forholdet mellem filosofien og pædagogikken imidlertid mere gensidigt. Således har der også været en filosofisk pædagogik. Filosofien indeholder nemlig ikke mindst en filosofisk livskunst, der satte fokus på, hvordan mennesket skulle leve sit liv for at opnå et godt liv. Denne tekstsamling sætter netop fokus på den filosofiske pædagogik, og den betydning som den filosofiske livskunst – og terapi – har for pædagogikken.

Forsidebillede til Livslang aflæring og pædagogisk livskunst: Filosofisk livskunst som dannelse til det gode liv. Livsduelighed og filosofisk terapi
Publiceret
november 14, 2017
Kategorier

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)
978-87-7507-411-2
doi
10.7146/aul.238.170