Med spredning som muligt svar: Følgeforskning af Københavnermodellen for integration

Forfattere

Jette Kofoed
Peter Allerup
Jane Larsen
André Torre

Synopsis

Københavnermodellen for integration er et projekt, der blev vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i 2005. Målet var gennem en frivillig ordning at fordele minoritetsbørn fra et skoledistrikt til et andet. Det erklærede politiske mål var at skabe bedre faglige resultater og en bedre integration og et kulturmøde mellem majoritet og minoritet. Det har fået over 800 børn med etnisk minoritetsbaggrund til at søge ud af deres eget skoledistrikt og længere væk, til en skole med overvejende etnisk-danske børn. Denne rapport markerer afslutningen på den følgeforskning, der har fulgt Københavnermodellen for Integrations første leveår. Følgeforskningen er blevet varetaget af en gruppe forskere fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. Det afdækker spørgsmålet om, hvordan børnene ser ud til at have sociale relationer på de skoler, der er involveret i Københavnermodellen. Rapporten belyser spørgsmålet ud fra en række forskellige analyser baseret på forskelligt datamateriale. I rapporten er der viden at hente om, hvordan Københavnermodellen erfares af elever og integrationsvejledere, som løsning på de mål politikerne har opsat. Den rummer også viden om hvilke udfordringer, der opstår qua de politiske løsninger, der er blevet sat i værk i København.

 

Downloads

Publiceret

25 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7430-132-5

doi

10.7146/aul.37.26