Mod bedre resultater? En kvalitativ analyse af botilbudslederes oplevelse af effektstyring og centerstrukturen i Københavns Kommune.

Forfattere

Ditte Zester
Lisa Østervig Albertsen

Synopsis

Rapporten undersøger botilbud voksne med udviklingshæmning og implementeringen af effektstyring i Københavns Kommunes Socialforvaltning. Hvordan oplever botilbudslederne at arbejde med effektstyring, og hvordan oplever de at dette samt centerstrukturen påvirker den daglige ledelse af det pædagogiske arbejde?

Rapporten er udgivet i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' (serieredaktør: Søren Langager) under DPU’s forskningsprogram Social‐ og specialpædagogik, inklusion, ledelse og organisation (SILO).

Downloads

Kommende

25 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐876‐7

doi

10.7146/aul.38.25