Rapport om DrengeAkademiet: De længerevarende betydninger af deltagelsen i DrengeAkademiet – rapport 2017

Forfattere

Caroline Bjerre-Madsen
Frans Ørsted Andersen

Synopsis

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af et specialeprojekt fra Aarhus Universitet, DPU.  Specialet er efterfølgende blevet omarbejdet til en rapport, der henvender sig til en bredere offentlighed. Dette er gjort i tæt samarbejde mellem Lektor, Ph.D, Frans Ørsted Andersen og den primære forfatter, specialestuderende Caroline Bjerre-Madsen. 

Rapporten er baseret på indsamlet data bestående af fem individuelle forskningsinterviews foretaget med drenge, der alle gennemførte Drengeakademiet 2014. Baseret på de indsamlede data kan det konkluderes, at indsatsen på Drengeakademiet skaber en række markante positive effekter, men undersøgelserne understreger også, at det er nødvendigt med et mere helhedsorienteret fokus, hvis deltagelsen skal have en vedvarende og holdbar langtidseffekt.

Rapporten er udgivet i forbindelse med forskningsprojektet ”Pædagogik på kanten” som udføres ved DPU, Aarhus Universitet. Projektet finansieres af LB-fonden og  Løkkefonden.

Downloads

Kommende

27 februar 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-383-2

doi

10.7146/aul.184.140