Faculty of Arts

64 titler

Alle bøger

Forside til rapport

Seks dimensioner af adgang til kunst og kultur for ensomme ældre i Musikalske Besøgsvenner

Nanna Schneidermann, Amalie Bakkær Munk Andersen, Tanja Kronborg Hansen (Forfatter)
21 maj 2024
Forside til rapport

Trivselsfremmende og adgangsskabende po-tentialer af hybride koncertformater: En komparativ analyse af Musikalske Besøgsvenner og SOLO

Nanna Schneidermann, Amalie Bakkær Munk Andersen, Tanja Kronborg Hansen (Forfatter)
21 maj 2024
Forsiden viser forfatterne, titlen samt AU's logo. Baggrunden viser et billede af en snedækket skov.

Problemets politik: En forskningsbaseret antologi om Carol Bacchis poststrukturalistiske policy- og interviewanalyse i pædagogik og uddannelse

Tine Fristrup, Pia Seidler Cort, Anne Larson, Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus , Jens Erik Kristensen (Bindredaktør); Miriam Madsen, Ilyas Dreyer, Oskar Guldbæk Holgersen, Johanna Mufic, Tanja Steen-Andersen (Kapitelforfatter)
17 januar 2024
Forside for rapporten: Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken

Pædagogers arbejde med børn og unge i fritidspædagogikken : Fritidspædagogikkens betydning for børn og unges trivsel, udvikling og livsmuligheder

Kirsten Elisa Petersen, Pernelle Rose, Sebastian Damkjær-Ohlsen , Jennifer Duncan-Bendix (Forfatter)
2 juni 2023
Forside til tekst

Evalueringsrapport. Steiner HF

Niels Rosendal Jensen , Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
22 maj 2023
Forside for publikationen: En socialpolitisk tendens? Festskrift for Søren Langager

En socialpædagogisk tendens? : Festskrift til Søren Langager

Niels Rosendal Jensen , Christian Sandbjerg Hansen (Bindredaktør)
16 februar 2023

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær (Forfatter)
27 januar 2021

Teoretisk arbejdspapir: Analysemodel til scoring af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard (Forfatter)
4 januar 2021

Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin

Kristine Kabel, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, Ulf Dalvad Berthelsen (Forfatter)
4 januar 2021

Manual for analytisk kodning af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard (Forfatter)
4 januar 2021

Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder

Kirsten Elisa Petersen, Lotte Hedegaard Sørensen, Trine Elisabeth Møbius Sørensen , Lars Ladefoged (Forfatter)
28 oktober 2019

Strategies in Single-Digit Addition: Patterns and Perspectives

Pernille Bødtker Sunde (Forfatter)
25 oktober 2019

Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Jesper Bremholm, Uffe Thomas Jankvist, Ulf Dalvad Berthelsen, Finn Holst (Forfatter)
2 oktober 2017

Stoisk ro: Stoicismens genkomst i det 21. århundrede

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
16 august 2017

Efter BZ: Farvel til ungdomsoprøret

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
7 august 2017

Vågendrøm: Mellem filosofi og psykologi

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
7 august 2017

John Dewey og pædagogikken som livskunst

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
3 juli 2017

Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors, Jan Merok Paulsen (Bindredaktør)
28 november 2016

Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza (Forfatter)
22 november 2016

Navigating in Higher Education – NiHE: Et blik fra studerende og undervisere på faglige, sociale og personlige perspektiver på undervisningen

Hanne Balsby Thingholm, David Reimer, Tina Bering Keiding, Jane Lisbeth Due, Emil Smith (Forfatter)
2 november 2016

Samtaletræning i triader i terapi, rådgivning og vejledning

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
27 oktober 2016

Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard (Forfatter)
2 september 2016