Faculty of Arts

63 titler

Alle bøger

Forsiden viser forfatterne, titlen samt AU's logo. Baggrunden viser et billede af en snedækket skov.

Problemets politik: En forskningsbaseret antologi om Carol Bacchis poststrukturalistiske policy- og interviewanalyse i pædagogik og uddannelse

Tine Fristrup, Pia Seidler Cort, Anne Larson, Rie Thomsen, Randi Boelskifte Skovhus , Jens Erik Kristensen (Bindredaktør); Miriam Madsen, Ilyas Dreyer, Oskar Guldbæk Holgersen, Johanna Mufic, Tanja Steen-Andersen (Kapitelforfatter)
17 januar 2024
Rapportens forside viser forfatterne, titlen samt Aarhus Universitets logo. Et baggrundsbillede viser en pige i et klasseværelse.

Forskningsprojekt Exploring School Culture. Afslutningsrapport

David Reimer, Emil Smith, Ida Gran Andersen , Bent Sortkær (Forfatter)
20 december 2023
Forside til tekst

Evalueringsrapport. Steiner HF

Niels Rosendal Jensen , Christian Christrup Kjeldsen (Forfatter)
22 maj 2023
Forside for publikationen: En socialpolitisk tendens? Festskrift for Søren Langager

En socialpædagogisk tendens? : Festskrift til Søren Langager

Niels Rosendal Jensen , Christian Sandbjerg Hansen (Bindredaktør)
16 februar 2023

Fulton-projektet. Forskningsrapport

Karen Bjerg Petersen , Frans Ørsted Andersen (Bindredaktør)
19 august 2021

Exploring School Culture: Technical report for data collection

Emil Smith, David Reimer, Ida Gran Andersen, Bent Sortkær (Forfatter)
27 januar 2021

Manual for analytisk kodning af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard (Forfatter)
4 januar 2021

Teoretisk arbejdspapir: Analysemodel til scoring af elevtekster

Kristine Kabel, Ulf Dalvad Berthelsen, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard (Forfatter)
4 januar 2021

Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin

Kristine Kabel, Jesper Bremholm, Jeppe Bundsgaard, Ulf Dalvad Berthelsen (Forfatter)
4 januar 2021

At blive på sporet: Nye perspektiver og bæredygtige løsninger på uddannelsesfrafald for unge voksne

Kristina Mariager-Anderson, Susanne Gottlieb, Bjarne Wahlgren , Vibe Aarkrog (Forfatter)
18 februar 2020

Hvad hæmmer hhv. fremmer skolepædagogers samarbejde om stærke faglige fællesskaber for lavt præsterende drenge i indskolingen?

Christian Christrup Kjeldsen , Niels Rosendal Jensen, Dorthe Brix, Jørn Bjerre, Dorthe Munk, Susanne Dau (Forfatter)
7 januar 2020

Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unges hverdagsliv og fællesskaber i udsatte boligområder

Kirsten Elisa Petersen, Lotte Hedegaard Sørensen, Trine Elisabeth Møbius Sørensen , Lars Ladefoged (Forfatter)
28 oktober 2019

Strategies in Single-Digit Addition: Patterns and Perspectives

Pernille Bødtker Sunde (Forfatter)
25 oktober 2019

EMPOWER4U: Fra udsat anbragt til egen tilværelse

Mette Marie Ledertoug (Forfatter)
2 juli 2018

Prototypiske situationer med brug af datavisualisering i skolen

Jesper Bremholm, Uffe Thomas Jankvist, Ulf Dalvad Berthelsen, Finn Holst (Forfatter)
2 oktober 2017

Aristoteles fra lægekunst til livskunst: Om sundheden og det gode liv

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
25 august 2017

Stoisk ro: Stoicismens genkomst i det 21. århundrede

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
16 august 2017

Vågendrøm: Mellem filosofi og psykologi

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
7 august 2017

Efter BZ: Farvel til ungdomsoprøret

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
7 august 2017

Nordiske skolechefer: Agenter i en brudt kæde

Lejf Moos, Elisabet Nihlfors, Jan Merok Paulsen (Bindredaktør)
28 november 2016

Robotter i Folkeskolen: Begrundelser, visioner, faktisk brug og udfordringer i normalklasser

Gertrud Lynge Esbensen, Cathrine Hasse, Liv Gudmundsen, Mia Mathiasen, Mathias Breum, Kira Pumali, Emilie Brinks Andersen, Stine Harrekilde, Nanna Arason, Signe Rieland, Luna Lund Mathisen, Allan Sayedmirza (Forfatter)
22 november 2016

Samtaletræning i triader i terapi, rådgivning og vejledning

Anders Dræby Sørensen (Forfatter)
27 oktober 2016

Kollektiv Akademisk Vejledning - en introduktion

Helle Merete Nordentoft, Kristina Mariager-Anderson, Anne Smedegaard (Forfatter)
2 september 2016