Rapport om data i danske læremidler: Survey blandt læremiddelproducenter i ”Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression”

Forfattere

Jeppe Bundsgaard

Synopsis

Brugen af data i folkeskolen er inde i en rivende udvikling. Som led i brugerportalinitiativet skal alle kommuner anskaffe en digital læringsplatform til folkeskolerne inden udgangen af 2017, og flere og flere undervisningsforløb udvikles og gennemføres allerede i dag på digitale platforme. En sådan udviklingsproces er utrolig kompleks og stiller krav til de fagprofessionelle, til skolerne, til leverandørerne, til IT-arkitekturen osv. STIL, Digitaliseringsstyrelsen og KL har i samarbejde igangsat et ”Udviklingsprojekt om data om elevernes læring og progression”.

Formålet med dette projekt er at levere videns- og praksisbaserede anbefalinger til, hvordan data om elevernes læring, progression og trivsel kan indsamles, kombineres, vises og understøtte, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Downloads

Publiceret

17 marts 2017

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-662-6

doi

10.7146/aul.194.141