Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning: - En KvaliKomBo antologi

Forfattere

Søren Langager

Synopsis

’Perspektiver på pædagogisk faglighed i botilbud for voksne med udviklingshæmning’ er en antologi med ni artikler, der fra meget forskellige vinkler har som mål at bidrage til refleksioner omkring faglige udfordringer i pædagogisk kompetenceudvikling i forhold til indsatser for voksne udviklingshæmmede. Artiklerne spænder tematisk bredt. Fra empiriske studier af den daglige praksis i botilbud over temaer som medborgerskab og neuropædagogik til etiske og socialpolitiske aspekter af arbejdet med udviklingshæmmede.

Antologien er udarbejdet i forbindelse med projekt KvaliKomBo, som er økonomisk støttet af Socialstyrelsen. Den er udgivet som publikation i serien 'Socialpædagogisk faglighed og voksne med psykisk/fysisk handicap' under DPU’s forskningsprogram Social‐ og specialpædagogik, inklusion, ledelse og organisation (SILO).

Downloads

Publiceret

25 september 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978‐87‐7684‐938‐2

doi

10.7146/aul.39.24