Sorggrupper i de danske skoler. En socialpsykologisk undersøgelse af de grundlæggende antagelser bag etablering af sorggrupper for børn i danske skoler

Forfattere

Anne Suhr
Copenhagen University College

Nøgleord:

Sorg, Sorgggrupper, Terapeutiseringstendsenser, skoler, intervention, gruppeinterventioner, børn

Synopsis

Afhandlingen tager afsæt i, at samtalegrupper og sorggrupper for børn og unge i stigende grad vinder indpas i det danske samfund, hvor skolen er blevet en central aktør.  Men hvad ved vi om sorggrupper i skoleregi? Hvad siger forskningen om fænomenet. Afhandling undersøger de grundlæggende antagelser, der ligger bag etableringen af sorggrupper i de danske skoler og diskutere implikationer af terapeutisk inspirerede gruppetilbud til elever i skoler,  hvor interventionen er ledes af pædaogogisk personale. Undersøgelsen er baseret på kvalitativ interviewundersøgelse, dokumentanalyser og systematisk integrativt litteraturreviw. Afhandlingen teoretiske fundament trækker på den socialpsykologiske teori,  Social Repræsentations Teori (SRT). 

Forside til afhandling

Downloads

Publiceret

23 marts 2023

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7507-536-2