Stemmer fra en bande: Unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid

Forfattere

Kirsten Elisa Petersen

Synopsis

Denne rapport præsenterer resultater fra forskningsprojektet ”Stemmer fra en bande” om unge mænd i bandegrupperinger, deres opvækst, hverdagsliv og fremtidsdrømme såvel som de unges oplevelser og erfaringer med de (social)pædagogiske indsatser, de har modtaget gennem deres opvækst og ungdom. Forskningsprojektet, der blev påbegyndt i januar 2013, har fokus på unge mænd, der er tilknyttet bandegrupperinger, såvel som de socialpædagogiske indsatser, der iværksættes i forhold til de unge.

I nærværende rapport præsenteres de første delresultater af forskningsprojektet, hvor fokus særskilt er på de unge mænds egne perspektiver og oplevelser af deres liv. Videre i projektforløbet følger henholdsvis rapport del II, der indeholder en forsknings- og vidensopsamling over national og international viden på området knyttet til unge i bandegrupperinger, mens tredje og sidste rapport (rapport del III) præsenterer resultaterne af den del af forskningsprojektet, der har haft fokus på de socialpædagogiske indsatser, der landet over iværksættes i forskellige former til forebyggelse af en opvækst præget af udsathed og tilknytning til bandegruppering. Rapport del II og del III udkommer efter planen i 2016.

Downloads

Publiceret

9 november 2015

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-738-8

doi

10.7146/aul.103.94