Hvem sidder dér bag skærmen … og hvem hjælper? : National kortlægning af brugen af digitale medier i børnehaver og vuggestuer

Forfattere

Jan Ole Størup
Andreas Lieberoth
Ditte Winther-Lindqvist

Synopsis

De digitale mediers indtog i småbørns liv er omdiskuteret, og brugen af teknologi i daginstitutioner er også et spørgsmål der skiller vandene mellem idealer om ”digital dannelse” på den ene side og forsigtighed overfor ”skærmtid” på den anden – kombineret med det svære i at få gode idéer. På den baggrund har DPU, med midler fra BUPL’s forskningspulje, udarbejdet denne rapport, hvor man igennem en repræsentativ national survey og observationer fra udvalgte institutioner, undersøger hvordan det egentlig står til med brugen af de digitale medier i danske vuggestuer og børnehaver: Hvad bliver de brugt til? Hvor meget bliver de brugt, og med hvilke faglige begrundelser? Undersøgelsen viser at der er stor variation i hvor meget, og til hvad, de digitale medier bruges – særligt i forhold til hvorvidt medier bruges som pædagogisk redskab i aktiviteter sammen med børnene.

Downloads

Kommende

30 september 2020

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-523-0