Studerende i en fremdriftstid: Prioriteter, valg og dilemmaer set i lyset af fremdriftsreformen

Forfattere

Simon Ryberg Madsen
Laura Louise Sarauw

Synopsis

Rapporten præsenterer resultaterne af den første samlede undersøgelse af fremdriftsreformens betydning, set med studerendes øjne. Rapporten bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt 4.354 universitetsstuderende, som er blevet bedt om at vurdere, hvordan de fremover vil disponere deres tid i lyset af de øgede gennemførelseskrav. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i april 2015.
Rapporten fremlægger således en række nye indsigter i studerendes prioriteringer og valg. Både i relation til studiefremdriftsreformen og en række andre rammevilkår, som har betydning for studerendes liv og læringsudbytte – og dermed også for det samfund, som de videregående uddannelser bidrager til at skabe.
Rapporten indgår i et politisk uafhængigt forskningsprojekt, som er finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK).

Downloads

Publiceret

8 marts 2016

Detaljer om denne monografi

ISBN-13 (15)

978-87-7684-732-6

doi

10.7146/aul.126.112